1. Objednávky

Zboží lze objednat následujícími způsoby:

  • E-mailem: info@spojmat.cz
  • Telefonicky: 576 519 369
  • Faxem: 576 514 036

Abychom zaručili včasné a bezchybné zpracování objednávky, je nutné, aby obsahovala tyto náležitosti:

  • Druh zboží (přesné označení dle norem – DIN, ČSN, ISO)
  • Rozměr, povrchovou úpravu, příp. pevnost
  • Požadované množství
  • Termín dodání
  • Identifikační údaje kupujícího
  • Adresu dodání (pokud je odlišná od fakturační adresy)

Objednávka je závazná po potvrzení prodávajícím. Potvrzenou objednávku je kupující oprávněn po dohodě s prodávajícím změnit nebo zrušit a to pouze písemnou formou. K první objednávce je nutné přiložit aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, v případě plátce DPH také osvědčení o registraci.

2. Ceny

Ceny jsou stanoveny na základě poptávky kupujícího. Prodávající je oprávněn aktualizovat a měnit své prodejní ceny s ohledem na vývoj cen vstupních materiálů na světovém trhu.

3. Dodací podmínky

Zboží dodáváme v množství zaokrouhleném na celé balení nebo jeho násobky, pokud ovšem není v objednávce výslovně požadováno dodání přesně na kusy. Přípustná odchylka v množství v balení je +- 3%.

Dodací lhůty: dle dohody, nejpozději do 48 hodin, pokud není v objednávce požadován jiný termín dodání.

Doprava: přepravu na místo určení zajišťuje prodávající vlastním rozvozem, poštou nebo prostřednictvím vybraných přepravních firem (PPL, Geis). Způsob přepravy závisí na objemu dodávky a požadovaném termínu dodání. Doprava vlastním rozvozem je poskytována zdarma, u ostatních způsobů dodání jsou účtovány náklady na dopravu dle tarifů jednotlivých přepravců.

4. Platební podmínky

Dodané zboží je možné uhradit platbou v hotovosti, dobírkou nebo převodním příkazem. Platbu v hotovosti požadujeme u nových zákazníků při prvních třech odběrech. Stálým zákazníkům umožňujeme bezhotovostní úhradu faktur převodním příkazem, přičemž splatnost faktury je předmětem dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Při nedodržení termínu splatnosti účtujeme penále 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5. Přechod vlastnických práv

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Spojmat CZ s.r.o. Prodávající je oprávněn v případě neuhrazení závazků odebrat zboží zpět.

6. Reklamace

Reklamaci je možné uplatnit pouze písemnou formou, a to do 14 dnů od dodání zboží. Reklamace se vztahuje na dodané množství a zjevné vady zboží.